فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید دانش آموزان از کتابخانه ادیب الممالک شهر جاورسیان

با همكاری مدیریت مدرسه شهید حكمت شهر جاورسیان، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از کتابخانه ادیب الممالک فراهانی بازدید کردند. 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ