فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید دانش آموزان مدرسه شهید آیت از کتابخانه ادیب الممالک جاورسیان

همزمان با پایان سال تحصیلی، مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششیم مدرسه  شهید آیت شهر جاورسیان در کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ