فهرست

اخبار شهرستان‌ها

برگزاری جشن الفبای دانش آموزان در کتابخانه ادیب الممالک جاورسیان

همزمان با پایان سا ل تحصیلی، مراسم جشن الفبای دانش آموزان مدرسه پسرانه شهید آیت و مدرسه دخترانه شهید حكمت شهر جاورسیان در کتابخانه عمومی ادیب الممالک فراهانی برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ