فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید دانش آموزان از کتابخانه عمومی شهدای شهر شهباز

جمعی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احدی گرکانی محله بازنه شهر شهباز به اتفاق مشاور آموزشی و معاون پرورشی این آموزشگاه از کتابخانه شهدای شهر شهباز بازدید کردند. 
در این جلسه مسئول کتابخانه در خصوص عضویت، امانت، چینش کتاب، قابلیت های برنامه سامان و برنامه های فرهنگی خصوصا جشنواره رضوی توضیحاتی ارائه نمود. در پایان تعدادی از دانش آموزان با تکمیل فرم عضویت و مدارک مربوط، عضو کتابخانه شدند.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ