فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدیدکارکنان شبکه بهداشت از کتابخانه فخرالدین عراقی کمیجان

کارکنان شبکه بهداشت شهرستان کمیجان به منظور بررسی وضعیت رعایت و اجرای شیوه نامه های بهداشتی ابلاغ شده از طرف شبکه بهداشت و درمان، از کتابخانه فخرالدین عراقی بازدید و با کارکنان و مراجعین کتابخانه درخصوص رعایت مسائل بهداشتی گفتگو کردند.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ