فهرست

اخبار شهرستان‌ها

کارگاه مهارت های زندگی در کتابخانه امام حسن مجتبی (ع) زاویه

با همکاری کانون سلامت محله، سومین جلسه از سلسله کارگاه های مهارت های زندگی با موضوع مدیریت افسردگی توسط شعبانی، کارشناس ارشد روانشناسی و با حضور اعضای کتابخانه و شهروندان و در کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) شهر زاویه برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ