فهرست

اخبار شهرستان‌ها

کارگاه مهارت های زندگی در کتابخانه امام حسن مجتبی (ع) زاویه

دومین جلسه از سلسله کارگاه¬های مهارت های زندگی با موضوع مدیریت اضطراب توسط خانم شعبانی و با حضور اعضای کتابخانه و شهروندان در کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی (ع) شهر زاویه برگزار شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ