فهرست

اخبار شهرستان‌ها

سه شنبه های آموزشی در کتابخانه های عمومی شهرستان آشتیان

با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه «سه شنبه های آموزشی» به همت کتابخانه های عمومی آشتیان برگزار شد.

با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شهر آشتیان، برنامه «سه شنبه های آموزشی» به همت کتابخانه های عمومی شهرستان آشتیان در فضای مجازی برگزار شد.

در این برنامه دکتر امید علی احمدی از اساتید جامعه شناسی و دکتر علی ملازاده از اساتید روانشناسی در دو جلسه به صورت یک هفته درمیان به موضوع کارگاه محافظت از خانواده در برابر اعتیاد و به موضوع ازدواج و بررسی جنبه های روانشناختی پرداختند
.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ