فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جمع خوانی کتاب «سیزده ساله ها» در کتابخانه علامه دلیجانی

با حضور جمعی از پسران نوجوان، برنامه جمع خوانی کتاب «سیزده ساله ها» در کتابخانه علامه دلیجانی شهر دلیجان برگزار شد.

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ