فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اولین جلسه محفل ادبی کتابخانه اشراق دلیجان برگزار شد

با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، اولین جلسه محفل ادبی کتابخانه اشراق  شهر دلیجان برگزار شد.

اولین جلسه محفل ادبی کتابخانه اشراق دلیجان با حضور حمید صادقی، رئیس اداره فرهنگ ارشاد شهرستان دلیجان و فهیمه لطفعلی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان و با حضور پاییز رحیمی، دبیر محفل ادبی اشراق آغاز به کار کرد.
در این جلسه خوانش و نقد و بررسی فصل دوم اشعار مثنوی مولوی انجام شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ