فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه در سال 1400 برگزار شد.

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه در سال 1400 سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
بحث و تبادل و نظر و ارائه راهکار در خصوص همکاری و مساعدت شهرداری شهر مامونیه در اجرای طرح توسعه کتابخانه امام علی (ع) مامونیه، ایه گزارش در خصوص روند پیشرفت فیزیکی پروزه کتابخانه در دست احداث شهر زاویه و اعلام زمان افتتاح آن توسط شهردار شهر زاویه، بحث و تبادل نظر در خصوص همکاریهای مشترک اداره کتابخانه های عمومی و جمعیت هلال احمر، ارایه گزارش در خصوص واریزی بدهی نیم درصد شهرداریهای شهرستان در سال 99 و 1400، استفاده از ظرفیت خیرین شهرستان جهت تکمیل پروژه کتابخانه زاویه از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ