فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب و بخش قره چای با حضور فرماندار خنداب برگزار شد.

با حضور مسئولین شهرستان، دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب و بخش قره چای با حضور حسن خزائی پور، فرماندار خنداب برگزار شد.
فرماندار خنداب در این جلسه بر شرکت و جذب حداکثری مشارکت کارمندان نهادها و ادارات مختلف شهرستان خنداب تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به بازگشایی کتابخانه های عمومی با رعایت پروتکل های بهداشتی، تعاملی سازنده و اقداماتی موثر در اجرای برنامه های فرهنگی در راستای ترویج کتابخوانی در شهرستان خنداب برگزار شود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ