فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان در سالن جلسات فخرالدین عراقی فرمانداری برگزار شد.

با حضور ابراهیم رستمی  فرماندار شهرستان کمیجان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان در سالن جلسات فخرالدین عراقی فرمانداری برگزار شد.
تعیین اعضاء حقیقی انجمن شهر میلاجرد، خرید منابع آموزشی کمک درسی برای کتابخانه های عمومی کمیجان و میلاجرد،  ایجاد بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه کمیجان، تدوین و ارائه سند برنامه ششم توسعه افق 1404 کتابخانه های عمومی، تدوین و پیشنهادهای برنامه های هفته کتاب سال 1400 و تدوین و ارائه برنامه های شش ماهه دوم سال 1400 کتابخانه های عمومی کمیجان از موارد مطرح شده در این جلسه بود.
نسخه قابل چاپ