فهرست

اخبار شهرستان‌ها

نهاد کتابخانه ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی فراهان برگزار شد

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان برگزار شد

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
بررسی برآورد هزینه ساخت کتابخانه در شهر تلخاب توسط واحد عمرانی شهرداری فرمهین و تلاش جذب خیرین برای مشارکت در ساخت کتابخانه عمومی تلخاب از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.
نسخه قابل چاپ