فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اطلاع رسانی و تبلیغ جشنواره رضوی در ادارات شهر کمیجان

به همت کتابداران کمیجان، اطلاع رسانی و تبلیغ جشنواره رضوی در سطح ادارات این شهر انجام شد.

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ