فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اراک به ریاست حسین بختیاری، فرماندار اراک و با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی و دیگر اعضای انجمن در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ