فهرست

اخبار شهرستان‌ها

معرفی منابع جشنواره رضوی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شازند

رابط فرهنگی شهرستان شازند با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به معرفی منابع جشنواره رضوی پرداخت.

زهرا رجبی، رابط فرهنگی شهرستان شازند با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به معرفی منابع جشنواره رضوی، اپلیکیشن سماک و سایت مسابقات آنلاین کتابخوانی پرداخت.
دراین جلسه نحوه شرکت، معرفی کتابها براساس گروه سنی، انواع روش های مشارکت، معرفی نرم افزارهای تهیه پویش و کم کردن حجم فیلم های ارسالی، اپلیکیشن سماک و سایت سماک جهت برگزاری باکیفیت جشنواره رضوی معرفی شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ