فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی میلاجرد برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان برگزار شد.

با حضور اعضای حقوقی و حقیقی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.
بررسی موانع و مشکلات عقب نشینی دیوارکتابخانه عمومی شادروان رضا محمودی میلاجرد، بررسی و تعیین تکلیف زمین واگذاری به کتابخانه حضرت زینب (س)خسروبیگ، بررسی و تعیین تعمیرات و امور عمرانی کتابخانه عمومی شهر میلاجرد از سهم تملک دارایی های 1400 و بررسی وضعیت استحکام بنای ساختمان پیشنهادی روستای سمقاور از موارد مطرح شده در این جلسه بود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ