فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان برگزار شد

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در سال 1400 در کتابخانه عمومی علامه دلیجانی برگزار شد.

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در سال 1400 با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستانی در کتابخانه عمومی علامه دلیجانی برگزار شد.
در این جلسه پیرامون تمدید قرارداد کتابخانه علامه دلیجانی و تداوم خدمات این کتابخانه به عنوان یکی از کتابخانه های با عملکرد موفق در سطح استان بحث و تبادل نظر و پیشنهاداتی ارائه شد.
گزارش میزان مشارکت عموم و کارکنان ادارات در جشنواره کتابخوانی رضوی، انجام اقدامات عمرانی و خرید تجهیزات کتابخانه ای  از موارد  دیگر دستور کار جلسه مذکور بود که اعضای انجمن در این خصوص نیز به تبادل نظر پرداختند.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ