فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب  برگزار شد

با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب  برگزار شد.

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب  به ریاست حسن خزایی پور، فرماندار خنداب و با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.
فرماندار خنداب در این جلسه گفت: به هر میزان از توجه به کتاب کاسته شود، مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی بیشتر می شود. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز در این جلسه انجمن خیرین کتابخانه ساز را یکی ازنیازهای مهم جامعه فرهنگ الخصوص کتاب عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این انجمن و تغییر ذهنیت خیرین محترم می توان از این طریق به ساخت کتابخانه و برطرف نمودن کاستی ها اقدام کرد.
در ادامه جلسه نیز پیرامون فراخوان جشنواره کتابخوانی رضوی و راهکارهای جذب بیشتر مشارکت شهروندان بحث و تبادل نظر شد.
نسخه قابل چاپ