فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه در سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان ساوه با حضور مهدی ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، معاون فرماندار و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در محل فرمانداری برگزار شد.
همکاری ادارات شهرستان ساوه به منظور تبلیغات گسترده جهت برگزاری یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، همکاری ویژه اداره آموزش و پرورش جهت اطلاع رسانی جشنواره رضوی در اپلیکیشن شاد، راه اندازی خاور کتابخانه سیار، پیگیری خریداری زمین کتابخانه شهرک علوی، برگزاری مسابقه استانی صعود چهل ساله در سامانه سماک توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه و همکاری ادارات در برگزاری جشنواره های مختلف و پشتیبانی مالی و جوایز آن در سطح شهرستان از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ