فهرست

اخبار شهرستان‌ها

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه  برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه در سال 1400 برگزار شد

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه در سال 1400 به ریاست حیدری، معاون سیاسی فرماندار و با حضور اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرهای مامونیه، خشکرود و زاویه در محل فرمانداری زرندیه برگزار شد.
بررسی وضعیت عمرانی کتابخانه های عمومی  شهرستان در اعتبارات تملک داراییهای سال 1400، بررسی وضعیت حضور اعضای انجمن در جلسات انجمن سال99 و تقدیرو تشکر از اعضا بابت حضور در جلسات و تعویض تابلوهای راهنمای مخدوش شهری و ایجاد تابلوی راهنما در شهرهای فاقد تابلو توسط شهرداریهای شهرستان زرندیه از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ