فهرست

اخبار شهرستان‌ها

نشست کتاب‌خوان اعضای کودک کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد

با همکاری کتابخانه علامه طباطبایی محلات، نشست کتاب‌خوان اعضای کودک کتابخانه های عمومی سراسر کشور برگزار شد.

نشست کتاب‌خوان کشوری مجازی اعضای کودک کتابخانه های عمومی کشور با همکاری کتابخانه علامه طباطبایی شهر محلات و به میزبانی کتابخانه عمومی حکیم طوس شهرستان لالی استان خوزستان در فضای اسکای روم برگزار شد.
شاهزاده ایرانی نوشته کارلا جابلونسکی؛ ترجمه‌ حسین شهرابی معرفی توسط فرزین حیدریان عضو کتابخانه عمومی علامه طباطبایی محلات
هانس کریستین اندرسن نوشته ه‍ان‍س‌ ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ ان‍درس‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌ ب‍ه‍م‍ن‌ رس‍ت‍م‌آب‍ادی معرفی توسط ‌ نازنین زهرا ارجنی عضو کتابخانه مرکزی سمنان
قصه های حسنی نوشته محمدرضا یوسفی، مژگان شیخی، محمدرضا شمس معرفی توسط ‌ آی نور قلیچ نیازی عضو کتابخانه سعدی بندر ترکمن
کله نوشابه ای لجش می گیرد نوشته جولیا کوک معرفی توسط مهرسا کوزه گر عضو کتابخانه احمری نژاد کتالم
پندهای پیر نوشته نگین احتسابیان معرفی توسط امیرمهدی محملی عضو کتابخانه امام محمد باقر آبیک قزوین
دختری که هرگز اشتباه نمی کرد نوشته مارک‌ پت، گری روبینستاین معرفی توسط ایلماه جمالپور عضو کتابخانه قیصر امین پور لالی

نسخه قابل چاپ