فهرست

اخبار شهرستان‌ها

ارسال کتب اهدایی شهرستان محلات به مرکز استان

بیش از 4 هزار جلد کتاب اهدایی توسط کتابخانه های عمومی شهرستان محلات به مرکز استان ارسال شد.

با حضور واحد سیار کتابخانه های عمومی استان مرکزی در شهرستان محلات، کتابهای اهدایی مردم و سازمان های شهر محلات جمع آوری شد.
در این مرحله بیش از 4 هزار جلد کتاب نو و قابل استفاده که طی چند مرحله از مردم و سازمانها در سطح شهرستان جمع آوری شده بود به مرکز استان جهت استفاده در سایر کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی ارسال شد .
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ