فهرست

اخبار شهرستان‌ها

اهدای کتاب به کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین

توسط نشر افق و نشر ققنوس، 400 جلد کتاب به کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین اهدا شد.

به منظور بروز رسانی منابع و تزریق تازه‌های نشر در کتابخانه‌های عمومی، 100 جلد کتاب به ارزش 25 میلیون ریال توسط انتشارات ققنوس و 300 جلد کتاب کودک و نوجوان به ارزش 50 میلیون ریال توسط نشر افق  به کتابخانه عمومی شهید بهشتی  شهر خمین اهدا شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ