فهرست

برنامه كتابخانه‌ها در هفته پيش ‌رو

اقلام تبلیغاتی یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

پوستر با کیفیت یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی را از اینجا دریافت کنید.

.

لوگوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از اینجا دریافت کنید.

لوگوی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را از اینجا دریافت کنید.

لوگوی سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور را از اینجا دریافت کنید.


اقلام تبلیغاتی استان ها: