فهرست

تبريك

نهاد کتابخانه ها

بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مبارک باد

بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» بر کتابداران و تلاشگران عرصه کتاب و کتابخوانی مبارک باد.