فهرست

اطلاعيه

نهاد کتابخانه ها

تعطیلی کتابخانه های عمومی و ادارات در هفته دوم آذر ماه

در هفته آينده تمامى كتابخانه ها و ادارات مناطق قرمز و نارنجى تعطيل خواهند بود و كتابداران و كاركنان نيز تعطيل مى باشند.

پیام دبیرکل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور:

مطابق استعلام صورت گرفته از وزير محترم و رييس هيات امناى نهاد:
در هفته آينده تمامى كتابخانه ها و ادارات مناطق قرمز و نارنجى تعطيل خواهند بود و كتابداران و كاركنان نيز تعطيل مى باشند.