فهرست

اخبار شهرستان‌ها

بازدید رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مرکزی از کتابخانه ولایت فرمهین

نوربخش عسگری، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان و جمعی از مسئولان شهرستانی از کتابخانه ولایت شهر فرمهین بازدید کرد و در جریان مسایل و فعالیت های این کتابخانه قرار گرفت.
عكس های مرتبط :