فهرست

اخبار برگزيده

با هدف انتقال تجربیات انجام شد؛

بازدید کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه مرکزی قم 

گزارش تصویری این بازدید را اینجا مشاهده کنید.


مدیرکل و جمعی از کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی با هدف انتقال تجربیات جهت تجهیز و راه اندازی کتابخانه مرکزی اراک از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی قم بازدید کردند و با کتابداران این کتابخانه به گفت‌وگو پرداختند.
کتابداران کتابخانه مرکزی قم نیز به ارائه تجربیات و روند آماده سازی این مرکز فرهنگی پرداختند و کتابخانه مرکزی و بخشهای مختلف را با جزئیات معرفی کردند.

همچنین در این سفز یکروزه، کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی و کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بازدید به عمل آورده و از نزدیک با مجموعه فعالیت های این مراکز تخصصی آشنا شدند.
عكس های مرتبط :