فهرست

اخبار برگزيده

با حضور اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان مرکزی؛

جلسه بررسی مشکلات کتابخانه امام علی(ع) شهر مامونیه برگزار شد

جلسه تخصصی بررسی مشکلات کتابخانه امام علی(ع) مامونیه با حضور سرپرست کتابخانه های عمومی و مسئولان مربوطه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، جلسه تخصصی بررسی مشکلات کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر مامونیه با حضور سکینه خاتون مهدیان پور، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان و نماینده شرکت مشاور برگزار شد.

در این نشست با توجه به فرسودگی ساختمان فعلی کتابخانه امام علی(ع) در خصوص انجام اقدامات لازم برای تخصیص اعتبار جهت مقاوم سازی یا احداث ساختمان جدید بحث و تبادل نظر شد. در این نشست تخریب و نوسازی کتابخانه امام علی(ع) توسط اعضای کارگروه نظارت شورای فنی استان و اعضای حاضر در جلسه مورد تایید قرار گرفت و مقاوم سازی از دستور کار خارج شد.

همچنین به دلیل خطرات موجود مقرر شد به قید فوریت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، فرمانداری شهرستان زرندیه و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تا احداث کتابخانه جدید مکان مناسبی جهت انتقال کتابخانه در شهر مامونیه مشخص شود و درصورت نیاز به پرداخت اجاره بهای ساختمان مناسب، تامین اعتبارتوسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت پذیرد.
عكس های مرتبط :