فهرست

گزارش تصويری

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از پروژه کتابخانه مرکزی اراک

علی اکبر کریمی، نماینده مردم شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از پروژه کتابخانه مرکزی اراک بازدید کرد.