فهرست

گزارش تصويری

اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان مرکزی - بخش دوم

آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان مرکزی با تقدیر از ۴۷۶ نفر برگزیده استانی برگزار شد.