فهرست

شهرستان محلات

اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان محلات برگزار شد

اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان محلات برگزار شد

با حضور برگزیدگان و جمعی از مسئولان، اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان محلات برگزار شد

15 /11/ 1399
مشاهده
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان محلات برگزار شد

انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان محلات برگزار شد

جلسه انجمن كتابخانه های عمومی شهرستان محلات به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد

15 /11/ 1399
مشاهده