فهرست

شهرستان كميجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد

با حضور مسئولین شهرستان، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد.

13 /2/ 1400
مشاهده
طرح کتابخانه گردی در شهرستان کمیجان اجرا شد

طرح کتابخانه گردی در شهرستان کمیجان اجرا شد

به مناسبت سالروز تاسیس نهاد، طرح کتابخانه گردی در کتابخانه های عمومی بخش میلاجرد شهرستان کمیجان اجرا شد

17 /12/ 1399
مشاهده