فهرست

شهرستان شازند

رونمایی از کتاب «جینگشان یا اورست» در شهرستان شازند

رونمایی از کتاب «جینگشان یا اورست» در شهرستان شازند

کتاب «جینگشان یا اورست» نوشته سمیه محمدی تکاسی در کتابخانه شهید مطهری شهر مهاجران رونمایی شد.

29 /2/ 1401
مشاهده