فهرست

شهرستان زرنديه

نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار

نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار

با حضور جمعی از بانوان، نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار برگزار شد.

23 /11/ 1399
مشاهده
انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد

14 /11/ 1399
مشاهده