فهرست

شهرستان زرنديه

نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار

نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار

با حضور جمعی از بانوان، نشست کتاب‌خوان دهه فجر در کتابخانه شهدای روستای علیشار برگزار شد.

23 /11/ 1399
مشاهده
جمع خوانی کتاب «صدای پای بهار» در کتابخانه شهدای علیشار

جمع خوانی کتاب «صدای پای بهار» در کتابخانه شهدای علیشار

کتاب «صدای پای بهار» در کتابخانه شهدای روستای علیشار به اعضای نوجوان معرفی و جمع خوانی شد.

14 /11/ 1399
مشاهده