فهرست

شهرستان دليجان

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان برگزار شد

با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان برگزار شد.

10 /6/ 1400
مشاهده
سوگواره مجازی «آفتاب بر نی» در دلیجان برگزار شد

سوگواره مجازی «آفتاب بر نی» در دلیجان برگزار شد

به مناسبت ماه محرم و به همت کتابخانه اشراق، سوگواره مجازی «آفتاب بر نی» در دلیجان برگزار شد.

25 /5/ 1400
مشاهده