فهرست

شهرستان دليجان

جمع خوانی کتاب «معیشت پرهیزکارانه» در کتابخانه اشراق دلیجان

جمع خوانی کتاب «معیشت پرهیزکارانه» در کتابخانه اشراق دلیجان

به مناسبت روز معلم، برنامه جمع خوانی کتاب «معیشت پرهیزکارانه» در کتابخانه اشراق دلیجان برگزار شد.

13 /2/ 1400
مشاهده
اولین جلسه انجمن شهرستان دلیجان در سال 1400 برگزار شد

اولین جلسه انجمن شهرستان دلیجان در سال 1400 برگزار شد

با حضور مسئولان شهرهای دلیجان و نراق، اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان در سال 1400 برگزار شد.

13 /2/ 1400
مشاهده