فهرست

شهرستان دليجان

طرح پیشنهادی کتابدار استان مرکزی، جزو ۱۰ طرح برگزیده نخستین جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی
از برنامه‌های جنبی همایش بین‌المللی «طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها»

طرح پیشنهادی کتابدار استان مرکزی، جزو ۱۰ طرح برگزیده نخستین جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی

با بررسی ۱۰ اثر برگزیده؛ نشست انتخاب برگزیدگان نخستین جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ خدمات برون‌کتابخانه‌ای برگزار می‌شود

26 /2/ 1401
مشاهده