فهرست

شهرستان خمين

جلسه انجمن كتابخانه های عمومی شهرستان خمين برگزار شد

جلسه انجمن كتابخانه های عمومی شهرستان خمين برگزار شد

اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان خمين در سال 1400 برگزار شد.

28 /1/ 1400
مشاهده
مهدی ثامنی از کتابخانه بیت امام خمینی(ره) در شهر خمین بازدید کرد

مهدی ثامنی از کتابخانه بیت امام خمینی(ره) در شهر خمین بازدید کرد

ثامنی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی از کتابخانه بیت قدیمی امام خمینی(ره) در شهر خمین بازدید کرد.

18 /1/ 1400
مشاهده