فهرست

شهرستان خمين

فراخوان جذب نیروی انسانی در کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی

فراخوان جذب نیروی انسانی در کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی

اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی برای تکمیل نیروی انسانی کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی دعوت به همکاری می کند.

20 /12/ 1402
مشاهده