فهرست

شهرستان تفرش

کتابخانه عمومی حکیم نظامی شهر تفرش افتتاح شد
با حضور استاندار مرکزی؛

کتابخانه عمومی حکیم نظامی شهر تفرش افتتاح شد

کتابخانه عمومی حکیم نظامی شهر تفرش همزمان با ایام الله دهه فجر، با حضور استاندار مرکزی افتتاح شد.

18 /11/ 1400
مشاهده