فهرست

شهرستان آشتيان

اهدای کتاب نفیس «مثنوی معنوی» به کتابخانه عباس اقبال آشتیانی
همزمان با جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آشتیان

اهدای کتاب نفیس «مثنوی معنوی» به کتابخانه عباس اقبال آشتیانی

اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آشتیان با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

29 /2/ 1401
مشاهده