فهرست

بازتاب اخبار

نهاد کتابخانه ها

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از کتابخانه مرکزی استان

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با همراهی استاندار و جمعی از مسئولان ارشد استان مرکزی از پروژه کتابخانه مرکزی اراک بازدید کرد.