فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

حضور واحد سیار کتابخانه های عمومی در شهرستان ساوه

همزمان با هفته کتاب، واحد سیار کتابخانه های عمومی در شهرستان ساوه حضور یافت و کتابهایی اهدایی را جمع آوری کرد

همزمان با هفته کتاب، واحد سیار کتابخانه های عمومی در شهرستان ساوه حضور یافت و ضمن معرفی خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی، کتابهایی اهدایی مردم شهرستان را جمع آوری کرد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ