فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

قصه گویی از کتاب «پسری پشت پنجره» در کتابخانه سلمان ساوجی ساوه

به همت کتابخانه سلمان ساوجی ساوه، برنامه قصه گویی از کتاب «پسری پشت پنجره» در فضای مجازی برگزار شد

به همت کتابخانه عمومی سلمان ساوجی شهر ساوه، برنامه قصه گویی با عروسک های انگشتی از کتاب «پسری پشت پنجره» نوشته جوی کوالی و ترجمه سعیده عاقلتر در فضای مجازی برگزار شد.
نسخه قابل چاپ