فهرست

فراخوان

روستاها و عشایر دوستدار کتاب

اخبار شهرستان‌ها

دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان با فرماندار

لطفعلی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دلیجان با براتی زاده، فرماندار این شهرستان دیدار کرد .

فهیمه لطفعلی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دلیجان با وحید براتی زاده، فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد .
در این دیدار موضوعاتی همچون زمانبندی جلسات انجمن، تشریح فعالیت کتابداران در فضای مجازی، معرفی خدمت و طرح پیک کتاب در شرایط نارنجی و زرد شهرستان، گزارش پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه ها توسط شهرداری، گزارش هزینه کرد اعتبار تملک دارایی ها و برنامه ها و طرح های کتابخانه ها درسال جاری.... مورد بررسی قرار گرفت.
نسخه قابل چاپ