اخبار شهرستان‌ها
1400/6/10 چهارشنبه
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان برگزار شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان در سالن جلسات فخرالدین عراقی فرمانداری برگزار شد.
سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان با حضور ابراهیم رستمی، فرماندار و اعضای حقوقی و حقیقی انجمن در سالن جلسات فخرالدین عراقی فرمانداری برگزار شد.
بررسی وضعیت ساختمان واگذاری شده برای کتابخانه در روستای چهرقان و بررسی خرید تجهیزات برای کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان از موارد مطرح شده در این جلسه بود.
تمام حقوق سایت محفوظ و متعلق به سازمان نهاد کتابخانه ها می باشد.