دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی کشور: شرکت ۸۵۸ هزار نفر در هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی اسماعیل جانعلی‌پور گفت: ۸۵۸ هزار نفر در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که از هر استان کشور، ۱۵ نفر شایسته تقدیر معرفی شدند.

اسماعیل جانعلی‌پور، دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی کشور نیز در آیین پایانی هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی استان مرکزی گفت: ۸۵۸ هزار نفر در این دوره از مسابقات شرکت داشتند که از هر استان کشور، ۱۵ نفر شایسته تقدیر معرفی شدند. ۶۰۰ هزار نفر در بخش بزرگسال، ۱۵۰ هزار نفر در بخش کودک، ۷۰ هزار نفر در بخش نوجوان و ۱۵ هزار نفر در قالب خانوادگی در این مسابقه شرکت کردند.

وی اظهار داشت: آستان قدس رضوی(ع) نقاشی کودکان شرکت کننده در جشنواره کتابخوانی رضوی را به عنوان اسناد این رخداد بزرگ‌ فرهنگی نگهداری می کند. کودکان شرکت کننده در این جشنواره ۱۰ هزار فیلم و تصویر، در بخش نقاشی و پویش، به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

دبیر جشنواره کتابخوانی رضوی عشق به اهل‌بیت(ع)، علاقه به آموختن و فراگیری و توجه به فرهنگ مطالعه را از دلایل استقبال شرکت‌کنندگان از جشنواره کتابخوانی رضوی دانست.

وی اظهارداشت: جشنواره کتابخوانی رضوی فرآیندی یک ساله دارد که از مهرماه سال ۹۶ کلید خورد و تا شهریور امسال ادامه خواهد داشت. منابع این جشنواره از میان ۷۰۰ عنوان کتاب انتخاب و ۵۰۰ سوال در بخش مکتوب طراحی شد.

جانعلی‌پور افزود: ۱۰۰ هزار نسخه از منابع هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی برای استفاده شرکت‌کنندگان در ۳۴۰۰ کتابخانه عمومی در سطح کشور توزیع شد. جشنواره کتابخوانی رضوی تاکنون در سه دوره برگزار شده است که در دوره اول ۲۳۸ هزار نفر، در دوره دوم ۶۴۰ هزار نفر و در دوره سوم ۸۵۸ هزار نفر شرکت کردند.

 [PageVisit]