معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید بهشتی خمین با حضور جمعی از اعضاء، منابع جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه شهید بهشتی خمین معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، طی نشستی صمیمانه و با حضور جمعی از اعضاء، اشرف شمسی کتابدار کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین پیرامون هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، نحوه شرکت در جشنواره و جوایز آن توضیحاتی را ارائه کرد و به سوالات اعضاء در خصوص جشنواره پاسخ داد.
در پایان نیز اعضا از این جشنواره استقبال نموده و برای شرکت در آن اعلام آمادگی نمودند.


منبع: خمین
 [PageVisit]