برگزاری اختتامیه جشنواره رضوی در کتابخانه سرداران شهید خمین با حضور نفرات برگزیدهاختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی سرداران شهید خمین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، با حضور نفرات برتر و جمعی از اعضای فعال، مراسم اختتامییه هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.
در این برنامه از نفرات برتر و برگزیدگان جشنواره با اهدای لوح و جوایزی تقدیر به عمل آمد و منتخبان کودک این مسابقه به عضویت رایگان کتابخانه در آمدند.منبع: خمین
 [PageVisit]