فعالیت های کتابخانه اشراق دلیجان در هفته پایانی خرداد همزمان با هفته پایانی خرداد ماه، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی اشراق شهر دلیجان برگزار شد.

*
1
قصه گویی از کتاب «فاطمه و فاطمه» در مجتمع الغدیر دلیجان
به همت کتابخانه عمومی اشراق، برنامه قصه گویی از کتاب «فاطمه و فاطمه» در مجتمع الغدیر شهر دلیجان برگزار شد.

*
2
برگزاری مسابقه نقاشی رضوی در مهد کودک افق دلیجان
اکرم مهرادفر، کتابدار کتابخانه عمومی اشراق با حضور در مهد کودک افق شهر دلیجان به ترویج جشنواره کتابخوانی رضوی در بین کودکان و مربیان پرداخت و در ادامه برگه های نقاشی جشنواره را در بین کودکان توزیع کرد.

منبع: دلیجان
 [PageVisit]